Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en deze website gebruikt, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van softwareglimpse.com met u met betrekking tot deze website regelen. Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, gebruik dan alstublieft onze website niet.

De termen 'softwareglimpse.com' of 'ons' of 'wij' verwijzen naar de eigenaar(s) van de website. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.

Uw gebruik van enige informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke eisen voldoen.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyright-vermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken die op deze website worden weergegeven en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend. Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden voor uw gemak verstrekt om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website(s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

softwareglimpse.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de website of materialen met betrekking tot de website.